دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه افغانستان
۱ شهریور ۱۴۰۰
کدام یک از دانشگاه‌های آمریکا بیشترین میزان وام دانشجویی را ایجاد می کنند؟
۱ شهریور ۱۴۰۰

افکارسنجی

دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان چیست؟

مطابق افکارسنجی مشترک Yougov / Economist

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس پیمایش انجام شده توسط موسسات Yougov /Economist؛ در ۱۴-۱۷ آگوست ۲۰۲۱ ، دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان به شرح زیر است:

  • ۳۳ درصد آمریکایی ها معتقدند تصمیم خروج از افغانستان، اشتباه بوده است.
  • ۳۳ درصد آمریکایی ها معتقدند تصمیم خروج از افغانستان، اشتباه بوده است.
  • به تفکیک حزبی، ۲۰ درصد دموکرات‌ها، ۳۷ درصد افراد مستقل و ۵۴ درصد جمهوری‌خواهان خروج از افغانستان را تصمیم اشتباه می دانند.