زندان گوانتانامو کجاست؟
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
آمریکا چقدر معتاد مواد مخدر دارد و از این حیث چه وضعیتی در جهان دارد؟
۲۶ شهریور ۱۴۰۰

نگاهی به حضور نظامی آمریکا در جهان

در این گزارش نگاهی به تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، تعداد نیروهای مستقر در پایگاه‌ها که شامل آسیا، خاورمیانه، اروپا و آمریکای لاتین می‌شود براساس آمارها و نمودارها پرداخته شده است. همچنین به روند استقرار نیرو‌های آمریکایی و هزینه‌های نظامی آمریکا اشاره شده است.

 • آمریکا حدوداً ۷۵۰ پایگاه نظامی در حداقل ۸۰ کشور جهان در اختیار دارد.
 • مجموعاً ۱۷۳ هزار نیروی نظامی آمریکا در ۱۵۹ کشور جهان حضور دارند.
 • ژاپن ، آلمان و کره جنوبی در صدر کشورهایی هستند که آمریکا در آن ها پایگاه و نیروی نظامی مستقر کرده است

 • طبق آمار موسسه واتسون ، از سال ۲۰۰۱ تاکنون ، ۱/۹ تا ۳ میلیون سرباز آمریکایی در افغانستان و عراق خدمت کرده اند.
 • بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه ، پایگاه هوایی العدید قطر است.

 • تقریباً نیمی از کل نیروهای نظامی آمریکایی که در خارج از آمریکا مستقر هستند( ۸۰۱۰۰ از ۱۷۳۰۰۰ نفر) در ژاپن (۵۳۷۰۰ نفر) و کره جنوبی (۲۶۴۰۰ نفر) مستقر شده اند.
 • بزرگترین پایگاه نظامی برون مرزی آمریکا در کره جنوبی واقع شده است.

 • تقریباً ۶۰ هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر هستند. آلمان با ۳۳۹۰۰ سرباز آمریکایی ، ایتالیا با ۱۲۳۰۰ و انگلیس با ۹۳۰۰ سرباز ، در صدر کشورهای اروپایی محل استقرار نیروی نظامی آمریکا هستند.
 •  پایگاه هوایی رامشتاین واقع در آلمان، بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا در اروپاست.

 • پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو ، واقع در گوشه ی شرقی کوبا ، قدیمی ترین پایگاه نظامی برون مرزی آمریکاست . پایگاهی با ۱۱۶ کیلومتر مربع که از سال ۱۹۰۳ تحت کنترل آمریکاست و زندان گوانتانامو نیز در آن جای گرفته است.

 • در ۷۰ سال گذشته ، آمریکا در بیش از ۲۱۰ کشور و منطقه ی جهان ، نیروهای نظامی خود را مستقر کرده است.
 • اوج حضور نظامیان آمریکا در جهان به دهه ۱۹۵۰ ( جنگ کره ) و دهه ۱۹۶۰ ( جنگ ویتنام ) باز می گردد. در آن سال ها آمریکا بیش از ۱ میلیون سرباز برون مرزی داشته است.
 • این روند در ادامه نزولی شده و مجددا پس از ۱۱ سپتامبر و آغاز جنگ های موسوم به نبرد با تروریسم و لشگرکشی به افغانستان و عراق ، صعودی شده است.
 • پس از این دوره ، تعداد نیروهای نظامی برون مرزی آمریکا مجددا به روند کاهشی خود ادامه داده است و به حدود ۱۷۳ هزار نفر رسیده است.