گزارش تصویری از آبگرفتگی در سطح شهر نیویورک
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
شش دروغ جو بایدن در مورد خروج از افغانستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۰

طوفان آیدا در نیویورک؛

تصاویر آبگرفتگی و سیل در خیابان های نیویورک سیتی

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null