آشنایی با جنبش مخالفان واکسن در آمریکا
۵ شهریور ۱۴۰۰
آمریکا چگونه جایگاه خود را در میان متحدانش از دست می دهد؟
۵ شهریور ۱۴۰۰

چند درصد آمریکایی‌ها از اینترنت پرسرعت پهن باند استفاده می کنند؟

مایکروسافت می گوید : ۵۰ درصد

علی رغم آمارهای موجود در خصوص میزان دسترسی به زیرساخت اینترنت پرسرعت پهن باد در آمریکا که رقم کلی ۷۷ درصد را نشان می دهد، اما مطالعه شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۹ نشان داد حدود ۵۰ درصد آمریکایی ها (۱۶۲ میلیون نفر) عملاً بدلایل مختلف از اینترنت پهن باند (سرعت بالاتر از ۲۵ مگابیت) استفاده نمی کنند. (بخشی بدلیل عدم دسترسی زیرساختی، بخشی به دیگر دلایل منجمله دلایل اقتصادی)

این نقشه بر اساس مطالعه ی مایکروسافت تهیه شده است و درصد استفاده شهروندان آمریکا از اینترنت پرسرعت را در کانتی های آمریکا نشان می دهد.