دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان چیست؟
۱ شهریور ۱۴۰۰
در کدام یک از ایالت‌های آمریکا خرید خانه به صرفه است؟
۱ شهریور ۱۴۰۰

کدام یک از دانشگاه‌های آمریکا بیشترین میزان وام دانشجویی را ایجاد می کنند؟

تصویر بالا منشاء اصلی بدهی های دانشجویان در هر ایالت را با توجه به نوع دانشگاه ها مشخص کرده است.

  • در میان دانشگاه های دولتی؛ ایالت آریزونا و پنسیلوانیا با پرداخت ۹۵۶ میلیون دلار شاخص ترین داشگاه های ایجاد کننده بدهی های دانشجویان هستند.
  • در دانشگاه های غیر انتفاعی؛ ایالت های نیویورک و ویرجینیا با پرداخت ۸۵۳ میلیون دلار منشاء اصلی بدهی های دانشجویان هستند.
  • در دانشگاه های خصوصی؛ ایالت مینسوتا با پرداخت ۳۳۲ میلیون دلار منشاء اصلی بدهی های دانشجویان است.