مقایسه قیمت اینترنت به نسبت درآمد در آمریکا و دیگر کشورهای جهان
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
میزان برخورداری ایالت های آمریکا از زیرساخت اینترنت پهن باند چگونه است؟
۲۷ مرداد ۱۴۰۰

موج کرونای دلتا آمریکا را قرمز کرد

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، براساس آخرین آمار cdc، اکنون بیش از ۹۰ درصد مناطق آمریکا در شرایط اضطرار و هشدار قرار گرفته اند و طبق دستورالعمل ها استفاده از ماسک در اماکن سربسته لازم است.