دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون جنگ ۲۰ ساله ارتش این کشور در افغانستان چیست؟
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان چیست؟
۳۱ مرداد ۱۴۰۰

افکارسنجی

دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه افغانستان

مطابق افکارسنجی مشترک Yougov / Economist

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس پیمایش انجام شده توسط افکارسنجی مشترک موسسات Yougov / Economist در آگوست ۲۰۲۱ ، دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه افغانستان به شرح زیر است:

  • ۳۸ درصد آمریکایی ها جنگ افغانستان را تصمیم اشتباهی می دانند.
  • ۲۸ درصد کماکان با تصمیم اعزام نیرو به #افغانستان و جنگ علیه این کشور موافق هستند.