نمودار بدهی خانوارهای آمریکایی در ۱۷ سال گذشته
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دیدگاه آمریکایی‌ها درباره جنگ علیه افغانستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۰

افکارسنجی

دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون جنگ ۲۰ ساله ارتش این کشور در افغانستان چیست؟

مطابق افکارسنجی جدید موسسه ترافالگار

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس پیمایش جدید انجام شده توسط افکارسنجی موسسه ترافالگار‌‌ در آگوست ۲۰۲۱ ، دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون جنگ ۲۰ ساله ارتش این کشور در افغانستان به شرح زیر است:

  • ۶۲ درصد مردم آمریکا معتقدند جنگ آمریکا در افغانستان جنگی بیهوده بود و ۳۵ درصد نیز اعتقاد دارند ارزش جنگیدن را داشت!
  • به تفکیک حزبی، ۶۷ درصد دموکرات‌ها و ۵۷ درصد جمهوری‌خواهان به بیهوده بودن جنگ آمریکا در افغانستان اعتقاد دارند.