دستمزد ساعتی زندانیان برای کار در زندان‌های‌ آمریکا چقدر است؟
۳ مرداد ۱۴۰۰
روند افزایش تعداد زندانیان دولت فدرال در آمریکا چگونه بوده است؟
۳ مرداد ۱۴۰۰

نرخ ابتلا به کرونا در زندان های آمریکا چگونه است؟

طبق آمارها، نرخ ابتلا به کرونا در زندان های آمریکا بطور میانگین؛ بیش از ۵ برابر نرخ میانگین ابتلا به کرونا در آمریکاست.

این نمودار میزان ابتلا به کرونا در زندان های واقع در هر شهر را با آمار ابتلا به کرونا در همان شهر مقایسه کرده است.