دلایل واکسن نزن‌های آمریکا برای عدم تزریق واکسن کرونا چیست؟
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در آمریکا
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴ می ۲۰۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴ می ۲۰۲۱

نویسنده: کتی فرانکوویچ

آمریکایی ها چگونه درباره ی واکسن کرونا فکر می کنند؟

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس پیمایش انجام شده توسط YouGov / the Economist در می ۲۰۲۱:

۹۰ درصد واکسن نزن ها ، ۵۸ درصد مرددان ، ۴۳ درصد کل پاسخ دهندگان آمریکایی ، با این گزاره موافقند که دولت آمریکا تحقیقات کافی درباره ی واکسن کرونا انجام نداده است

۶۲ درصد واکسن نزن ها ، ۳۴ درصد مرددان ، ۲۶ درصد کل پاسخ دهندگان ، معتقدند واکسن کرونا باعث ناباروری می شود

۶۰ درصد واکسن نزن ها ، ۲۹ درصد مرددان ، ۲۶ درصد کل پاسخ دهندگان ، معتقدند واکسن کرونا DNA را تغییر می دهد

۵۰ درصد واکسن نزن ها ، ۳۵ درصد مرددان ، ۲۵ درصد کل پاسخ دهندگان، معتقدند دولت آمریکا از واکسن کرونا برای وارد کردن مایکروچیپ به بدن مردم استفاده می کند.

۴۹ درصد واکسن نزن ها ، ۳۶ درصد مرددان ، ۲۶ درصد کل پاسخ دهندگان ، معتقدند واکسن ها باعث اوتیسم می شود.