آمار توزیع واکسن COVID-19 در ایالات آمریکا
۲۸ تیر ۱۴۰۰
دولت بایدن ۲۵۰۰ کارمند افغان خود را مستقیماً به خاک آمریکا منتقل خواهد کرد
۲۸ تیر ۱۴۰۰

باور مردم آمریکا نسبت به واکسن ۱۹- COVID و دولت مردان آمریکا

طبق نظرسنجی موسسه yougov افرادی که واکسیناسیون را رد می کنند، دو نظریه منفی در مورد اثرات واکسن COVID-19 را باور دارند.

  • نیمی از آنها فکر می کنند که به طور کلی واکسن ها باعث ایجاد اوتیسم می شوند و این واکسن ها به طور خاص توسط دولت برای میکروچیپ کردن جمعیت استفاده می شود.
  • اکثر آمریکایی های واکسینه شده این نظریه ها را رد می کنند و همچنین تقریباً از هر سه نفر یک نفر می گوید مطمئن نیست که باید چه چیزی را باور کند.
  • از طرفی دیگر بیشتر آمریکایی هایی که در حال حاضر واکسینه شده اند یا قصد واکسیناسیون دارند، نسبت به افرادی که از واکسیناسیون امتناع می ورزند بدبین هستند.
  • دو سوم آنها اعتقاد ندارند کسانی که واکسن را رد می کنند دلیل خوبی برای تصمیم گیری خود داشته باشند و فقط ۱۵٪ معتقدند کسانی که واکسینه نمی شوند دلایل خوبی برای تصمیم گیری خود دارند.
مطالب مرتبط