سیل در برخی مناطق آمریکا زندگی مردم را مختل کرد
۲۱ تیر ۱۴۰۰
چهارمین گور جمعی کودکان در کانادا کشف شد
۲۱ تیر ۱۴۰۰

نظرات و ادراک شهروندان آمریکا نسبت به مسئله کرونا

با توجه به مشکلاتی نظیر بدهی های مالی، بی خانمانی، فرسودگی زیر ساخت ها و کشتارهای جمعی کمتر کسی از شهروندان آمریکایی به فکر مشکلات و پیامد های ناشی از ویروس کرونا هست.

طبق نظر سنجی منتشر شده از موسسه گالوپ، در ماه فوریه ۲۰۲۰ تقریبا ۴۵ درصد از مردم به مشکل کرونا اهمیت می دادند اما با توجه به مشکلات بنیادی تر در آمریکا این عدد به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

در نظرسنجی دیگری از موسسه گالوپ، میزان نگرانی مردم بابت ابتلا به ویروس کرونا سنجیده شده است.

طبق این نظر سنجی میزان نگرانی افراد بابت ابتلا به ویروس کرونا به شدت کاهش پیدا کرده تا جایی که در ماه می ۲۰۲۱ تقریبا ۸۰ درصد مردم آمریکا نگران ابتلا به بیماری کرونا نیستند و این درحالی است که گونه های جهش یافته این ویروس شرایط جهانی را قرمز کرده است.

همچنین در نظرسنجی ذیل نیز وضعیت کرونایی آمریکا نسبت به گذشته مورد سوال واقع شده است.

در نظرسنجی انجام شده در مورد میزان رضایت مردم از نحوه واکسیناسیون، رضایت مندی شهروندان کاملا مشهود است. این میزان از حدود ۳۰ درصد به رقم قابل توجه ۸۰ درصد افزایش یافته است.

اما این آمار و ارقام نتیجه خیلی خوبی نسبت به اعتماد به واکسن در بین شهروندان آمریکایی را نشان نمی دهد.

همانطور که در نظرسنجی های پایین مشاهده می شود.

شهروندان آمریکا حتی در صورت رایگان شدن واکسن کرونا از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا باز هم ۲۵ درصد مردم حاظر به استفاده از واکسن نیستند و اغلب این افراد شامل جمهوری خواهان و هواداران ترامپ هستند.

در صورت تاییدیه واکسن برای افراد زیر ۱۲ سال تقریبا نیمی از آمریکایی ها تمایلی به واکسینه کردن فرزندان خود ندارند.

احتمال تغییر عقیده در بین افرادی که به واکسیناسیون اعتقادی ندارند بسیار کم است و ۵۰ درصد از آنها به هیچ وجه قصد واکسینه شدن را ندارند.

مطالب مرتبط