معزلات سیاسی و اقتصادی آمریکا برای احداث دیوار مرزی مکزیک
۸ تیر ۱۴۰۰
چالش بایدن در سیاست گذاری در قبال ایران
۸ تیر ۱۴۰۰

آشنایی با حقوق آزادی مذاهب در آمریکا

این مطلب نگاهی دارد به حق آزادی مذهب و قوانین صیانت کننده در برابر مذهب در آمریکا و به شما می آموزد در مکان ها و موقعیت های مختلف چگونه از مذهب و اعتقادات خود در برابر تبعیض دفاع کنید.

من با تبعیض مذهبی در محل کار مواجه شده‌ام

حقوق شما

 • بموجب فصل هفتم قانون ناظر به حقوق مدنی کارفرمایانی که بیش از پانزده کارمند دارند نمی توانند بر اساس مذهب تبعیض قایل شوند. قوانین ایالتی و یا محلی ممکن است ناظر به کارفرمایان با تعداد کمتری کارمند شوند. اگر کارمند دولت فدرال- ایالتی یا محلی باشید ممکن است از حمایت بیشتری برخوردار گردید.
 • اگر کارفرمای شما مشمول قوانین ضد تبعیض باشد شما حق دارید در برابر هرگونه مزاحمت مذهبی که منجر به تخاصم در محل کار گردد حمایت شوید.
 • بنا به تقاضای شما کارفرما می بایست محلی معقول را برای ادای وظایف دینی شما تعیین کند. اگر تعیین این محل موجب سختی بیش از حد برای کارفرما شود ممکن است معقول محسوب نشود. (امنیت محل کار را به خطر بیاندازد یا هزینه زیادی داشته باشد)

 

در صورتی که حقوقتان نقض شد چه باید بکنید؟

 • می توانید به کمیسیون فرصت کار برابر آمریکا شکایت کنید(U.S. Equal Employment Opportunity Commission) و همچنین می توانید به ادارات هم ردیف آن در ایالت یا محل کارتان شکایت کنید.

من با تبعیض مذهبی در تهیه مسکن مواجه شده‌ام

حقوق شما

 • قانون مسکن منصفانه فدرال تبعیض مذهبی در اجاره- خرید یا وام برای خرید را مگر در موارد استثنایی (از قبیل منازل کوچک که صاحب ملک در آنها سکونت دارد) ممنوع کرده است. همینطور گنجاندن شرایط و قیود تبعیض آمیز را در قراداد فروش یا اجاره منع کرده است. قوانین ایالتی یا محلی می توانند حمایت های اضافی پیش بینی کنند.
 • شما را نمی توان براساس مذهب از خرید یا اجاره منزل منصرف کرد و یا اینکه شریط و قیود محدود کننده تری برایتان قائل شد.
 • شما را نمی توان مجبور به پرداخت اجاره بیشتر یا مبلغی اضافی برای خرید منزل یا دریافت وام مسکن بر اساس اعتقاداتان نمود.
 • همسایگان شما نمی توانند شما را به مناسبت اعتقاداتان تهدید یا تحقیر کرده یا برایتان مزاحمت ایجاد کنند.

 

در صورتی که حقوقتان نقض شد چه باید بکنید؟

 • می توانید به وزارت مسکن و شهرسازی شکایت مجازی (a fair housing complaint online) مبنی بر مسکن منصفانه طرح کنید همینطور می توانید به مراجع ایالتی و محلی شکایت کنید.

من با تبعیض مذهبی در مدارس دولتی مواجه شده‌ام

حقوق شما

 • مسولین مدارس دولتی نمی توانند بر اساس اعتقادات مذهبی شما علیه شما تبعیض قائل شوند.
 • مسولین مدارس دولتی نمی توانند شما را از فرصت ها و امتیازاتی که به دانش آموزان د ارای سایر اعتقادات مذهبی میدهند محروم کنند.
 • مسولین مدارس دولتی بر اساس قانون موظفند محیط مدارس را خالی از مزاحمت های مذهبی توسط سایر دانش آموزان اداره کنند.
 • شما حق دارید اعتقادات مذهبی خود را در مدرسه بیان کنید. می توانید به تنهائی یا در جمع دعا بخوانید و نظریات مذهبی خود را در ساعات فعالیت های دانش آموزان مانند زنگ تفریح یا وقت نهار با سایر دانش‌آموزان مطرح کنید مشروط بر اینکه نظم را بهم نزنید. همینطور می توانید نظریات مذهبی خود را در صورتیکه مرتبط با دروس شما باشد اظهار کنید.
 • همچنین می توانید ادبیات مذهبی خود را در مدرسه توزیع کنید مشروط بر آنکه مقررات مربوط به توزیع سایر مطالب را رعایت کنید.
 • مسوولین مدرسه ممکن است ملزم باشند که به شما اجازه دهند با توجه به شرایط خاص شما لباس مذهبی – کالاه مذهبی یهودیان یا حجاب بپوشید.
 • مسوولین مدرسه ممکن است ملزم باشند به شما اجازه عدم حضور درکلاس را در اعیاد مذهبی بدهند.
 • مسوولین مدارس نمی توانند دعای سازمان یافته یا سایر اعمال مذهبی را در کلاس یا سایر برنامه های مدرسه بگنجانند.
 • مسوولین مدرسه نمی توانند برای شاگردان وعظ کنند – به آنها فلسفه مذهب را بعنوان حقیقت درس بدهند و یا پیام های مذهبی را اعتلا بخشند.

 

در صورتی که حقوقتان نقض شد چه باید بکنید؟

 • می توانید در بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری (file a complaint) و یا در بخش حقوق مدنی وزارت آموزش با استفاده از فرم الکترونیک او-سی-آر  (OCR’s electronic complaint form) طرح شکایت کنید.

من با تبعیض مذهبی در مراکز کسب و کار مواجه شده‌ام

حقوق شما

 • بر اساس فصل دوم قانون حقوق مدنی بعضی از مراکز کسب مانند اغلب رستورانها، هتل ها، سینماها، زمین های ورزشی و استدایوم ها و سایر مراکز تفریح “مراکز عمومی .” محسوب می شوند. مراکز عمومی نمی توانند علیه مشتریان خود تبعیض مذهبی قائل شوند. شما حق دارید بدون در نظر گرفتن مذهبتان از کلیه امکانات این مراکز بهره مند گردید. برخی قوانین ایالتی یا محلی تبعیض بر اساس مذهب را در سایر کسب و کار ها مثل فروشگاه ها نیزمی توانند ممنوع کنند.
 • مراکز عمومی نمی توانند شما را بخاطر داشتن حجاب، کلاه مذهبی یهودیان، عمامه یا سایر البسه مذهبی رد کنند.

 

در صورتی که حقوقتان نقض شد چه باید بکنید؟

من نگران تبعیض بر اساس مذهب در فرودگاه ها یا مرزها هستم

حقوق شما

 • مامورین گمرک و حفاظت از مرزها اغلب سر مرز افراد را متوقف می کنند. آنها را میگردند و وسایل شخصی آنها را از جمله کامپیوترهای لپ تاپ و تلفن های همراه آنها را جستجو می کنند حتی اگر کوچکترین شکی در مورد آنها یا متعلقاتشان نباشد. مامورین گمرک و مرزی همچنین حق دارند هنگام ورود یا خروج از مرز در مورد وضعیت مهاجرت افراد سوال کنند. در صورتیکه تابع آمریکا هستید و گذرنامه معتبر ارائه کرده اید نیازی به پاسخ به سوالات مامورین ندارید هرچند پاسخ ندادن به سوالات آنها در مورد هدف از مسافرت و طبیعت آن ممکن است موجب بازرسی و تاخیر گردد.
 • اگر مقیم قانونی هستید توصیه ما این است که به سوالات مامور ین پاسخ دهید. اگر با ویزا وارد آمریکا شده و به سوالات آنها پاسخ ندهید ممکن است از ورود شما به آمریکا جلوگیری کنند. با اینحال مامورین نمی توانند شما را بنا به مذهب، نژاد، ملیت هنگام تولد، جنسیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی تان مورد مواخذه قرار دهند.
 • اگر تابع آمریکا هستید و سوالات مامورین کندو‌کاو بیش از حد از شماست می توانید تقاضا کنید قبل از پاسخ با وکیل مشاوره کنید. اگر مقیم باشید مشاوره با وکیل مشروط به موقعیتی است که در آن قرار گرفته اید.
 • اگر تابع آمریکا نیستید و با ویزا وارد شده اید می توانید تقاضا کنید با وکیل مشورت کنید ولی معمولا قبل از پاسخ به سوالات مامورین این امکان وجود ندارد. اگر مامورین به شما اطالع دهند که تحت توقیف هستید و یا اینکه روشن شود که مظنون به ارتکاب جرم توسط شما شده‌اند علیرغم وضعیت مهاجرتی‌تان حق دارید قبل از پاسخ به سوالات آنها با وکیل مشورت کنید.
 • شما مصون از سوالات تبعیض آمیز کارمندان شرکت های هواپیمائی و اخراج از هواپیما توسط آنان هستید. خلبانان می توانند بر اساس مشاهدات خود اگر اعتقاد معقولانه‌ای داشته باشند که مسافر امنیت را به خطر می اندازد از پرواز او خودداری کنند. با اینحال خلبانان نمی توانند بر اساس کلیشه سازی مذهبی شما را مورد سوال قرار دهند یا اجازه پرواز ندهند.
 • شما حق دارید هنگام بازرسی امنیتی در فرودگاه ها روسری مذهبی مانند کلاه مذهبی یهودیان یا حجاب سر کنید مگر اینکه زنگ خطر به صدا درآید و مامورین اداره امنیت حمل و نقل بخواهند بازرسی بیشتری بعمل آورند. در آنصورت می توانند بدن و سر شما را از روی لباس با دست بازرسی کرده یا از شما بخواهند که روسری و کلاه را بردارید. شما هم متقابلا حق دارید تقاضا کنید که بازرسی بدنی توسط شخصی از هم جنسان خود شما و در محل خصوصی صورت گیرد.
 • اگر نمی خواهید گه مامورین اداره امنیت حمل و نقل دست به سر شما بزنند می توانید موافقت نکنید و بگوئید که ترجیح می دهید خودتان چنین کاری را انجام دهید. در اینصورت مامورین شما را هنگام بازرسی سر خود تحت نظر میگیرند وسپس از شما می خواهند که دستان خود را با دستمالی نخی پاک کنید و در ماشینی قرار دهید که بقایای مواد شیمیائی را اندازه می گیرد. اگر این امتحان را بگذزانید اجازه ادامه مسافرت را دارید.

پرستشگاه من با تبعیض مواجه است

حقوق شما

 • بموجب قانون فدرال هیئت های منطقه بندی از ترجیح بعضی از مذاهب نسبت به یکدیگر هنگام ساختمان، نوسازی، اداره معابد مذهبی و یا استفاده از املاک برای سایر اهداف مذهبی منع شده اند. مقامات مسئول منطقه بندی نمی توانند هنگام تصمیم گیری در مورد استفاده از زمین در مقام مقایسه ارجحیتی برای موسسات غیر مذهبی در برابر موسسات مذهبی قائل شوند (مثلا: موسسات مدنی).
 • در مواردی که قوانین منطقه بندی محلی محدودیت های زیادی برای ساختن، نوسازی، اداره معابد مذهبی و یا استفاده از املاک برای سایر اهداف مذهبی برقرار می کنند قانون فدرال از پرستش گاهها حمایت های خاص می کند. در اینگونه موارد هیئت های منطقه بندی محلی باید ثابت کنند اجرای قانونی که مورد چالش قرار گرفته منافع دولتی را به خطر می اندازد. (به عبارت حقوقی منجر به صدمه جدی میگردد. مانند: مسائل امنیتی یا زیست محیطی).
 • هیئت های منطقه بندی محلی همچنین باید ثابت کنند که روش معقولانه دیگری برای حفط اینگونه منافع وجود ندارد. اگر هیئت های محلی منطقه بندی نتوانند مراتب مذکور را ثابت کنند باید به پرستش گاه ها اجازه اجرای نقشه مورد نظرشان را بدهند.

 

درصورت مواجهه با رفتار تبعیض آمیز چه باید بکنید؟

من با تبعیض مذهبی در زندان مواجه‌ام

حقوق شما

 • قانون فدرال آمریکا از حقوق مذهبی زندانیان حمایت می کند. اگر مقررات داخلی زندان، سیاست های زندان و یا نحوه اداره زندان مانع اجرای فرایض جدی مذهبی شما شوند با مقامات زندان است که ثابت کنند اجازه انجام فرایض دینی به شما منافع دولتی را به خطر می اندازد. به عبارت (حقوقی منجر به صدمه جدی میگردد). مانند (امنیت سایر زندانیان یا سالمت آنان). همچنین روش معقولانه دیگری برای حفط اینگونه منافع وجود ندارد. اگر مقامات زندان نتوانند مراتب مذکور را ثابت کنند باید محلی را برای عبادت شما تعیین کنند.
 • مقامات زندان ممکن است با توجه به شرایط هر یک از زندانیان ملزم به رعایت اصولی مانند رژیم غذائی (گوشت حلال یا کاشر)،  آداب عبادت و دسترسی زندانیان به پیشوایان مذهبی خود گردند. همچنین ممکن است ملزم به اجازه استفاده از کتب مذهب، پوشیدن البسه مذهبی و روسری یا جواهرات مذهبی را داده و با و یا آرایش مذهبی (مانند بلند کردن ریش یا موی سر) موافقت کنند.
 • مقامات زندان نمی توانند شما را مجبور به داشتن اعتقادات مذهبی یا رعایت آنها کنند. همچنین نمی توانند شما را بخاطر شرکت نکردن درفعالیت ها یا مراسمی که جنبه مذهبی دارند مجازات کنند. مقامات زندان نمی توانند ارجحیتی به اعضای مذاهبی خاص داده یا معتقدین بعضی از مذاهب دیگر را نسبت به دیگران تحقیر کنند.

 

در صورت نقض حقوقتان چه باید بکنید؟

منبع: اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU)

مطالب مرتبط