۱۵ آمار جالب درباره ی گاز گرفتن سگ ها در آمریکا
۳۱ تیر ۱۴۰۰
حضور گسترده سربازان ارتش آمریکا در رقابت های المپیک
۳۱ تیر ۱۴۰۰

نگاهی به صنعت برق آمریکا

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده شده است:

  • میزان برق تولیدی نیروگاه های برق آمریکا چقدر است ؟
  • منشأ برق تولیدی در آمریکا به تفکیک انرژی های مختلف چگونه است ؟
  • روند افزایش یا کاهش سهم انرژی های مختلف در صنعت برق آمریکا چگونه بوده است؟
  • آمریکا چند نیروگاه و راکتور هسته ای دارد ، ظرفیت این نیروگاه ها چقدر است و چند درصد از برق آمریکا از انرژی هسته ای تامین می شود ؟
  • چند درصد از برق آمریکا از انرژی های تجدید پذیر تامین می شود؟
  • سهم مصارف خانگی ، تجاری و صنعتی از مصرف کلی برق در آمریکا چگونه است ؟
  • نیروگاه های برق آمریکا تحت مالکیت کیست ؟
  • متوسط قیمت برق در ایالت های آمریکا چند سنت بر کیلو وات ساعت است ؟

توزیع مکانی نیروگاه های تولید برق آمریکا

 

میزان تولید برق در آمریکا براساس منابع انرژی

 

روند تغییرات میزان تولید برق بر مبنای منبع انرژی مصرف شده

 

توزیع تولید برق بر مبنا منشأ تولید برق در آمریکا

 

روند میزان تولید برق بوسیله انرژی های تجدیدپذیر در ۷۰ سال گذشته

 

مکان نیروگاه های تولید برق هسته ای در آمریکا

 

سهم برق هسته ای از میزان برق تولیدی در هر ایالت

 

مالکیت تأسیسات تولید برق در آمریکا

 

تفکیک مصرف برق در بخش های مختلف در آمریکا

 

روند میزان مصرف برق در بخش های مختلف صنایع و خدمات در آمریکا

 

تفکیک چگونگی مصرف برق در بخش مسکونی آمریکا

 

تفکیک چگونگی مصرف برق در بخش تجاری آمریکا

 

تفکیک چگونگی مصرف برق در بخش صنعتی آمریکا

 

تفکیک چگونگی مصرف برق در بخش صنعتی آمریکا

 

متوسط قیمت برق در ایالت های آمریکا