تبلیغ حرمت سقط جنین توسط یک مسیحی
۱۰ تیر ۱۴۰۰
مشکلات اقامتی‌ دانشجویان ایرانی
۱۰ تیر ۱۴۰۰

نگاهی به دستاوردهای جنگ های پس از یازده سپتامبر آمریکا

به بهانه مرگ دونالد رامسفلد ، وزیر دفاع دولت جورج بوش پسر در سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۶ ، خوب است نگاهی به برخی از دستاوردهای زمان مسئولیت او داشته باشیم.

از جمله مهمترین اقدامات زمان رامسفلد، لشگرکشی آمریکا به خاورمیانه تحت جنگ های موسوم به نبرد با تروریسم ، پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر بود . جنگ هایی که نمودش در اشغال نظامی افغانستان و عراق و حملات هوایی و پهپاد علیه پاکستان و یمن بود.

این مطلب نگاهی دارد به برخی از عیان ترین دستاوردهای جنگ عراق و افغانستان برای مردم این کشورها :

 •  بیش از ۶۰۰ هزار کشته در عراق
 •  بیش از ۱۵۰ هزار کشته در افغانستان
 • بیش از ۳۷ میلیون آواره در خاورمیانه

صرفاً بخشی از خسارات انسانی این لشگرکشی های آمریکاست.
ورق بزنید و نمودارهای آماری را مشاهده کنید

 

درخصوص آمار قربانیان و آواره ها ، اول اینکه این آمار تخمینی است و دقیق نیست ، دوم اینکه تخمین های حداقلی است و سوم اینکه آمارهای موجود در این زمینه حاصل ارزیابی های موسسات و مراکز مطالعاتی غربی است.

تعداد قربانیان جنگ آمریکا علیه عراق :

۶۵۴ هزار نفر عراقی !

 

بر اساس اخرین ارزیابی مجله معتبر The Lancet ، از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ ، حدود ۶۵۴ هزار عراقی جان خود را بخاطر این جنگ ( بصورت مستقیم و غیرمستقیم) از دست داده اند.

تعداد قربانیان جنگ آمریکا علیه افغانستان :

بیش از ۱۱۰ هزار نفر افغانستانی!

 

بر اساس آمار دانشگاه براون و نیروی هوایی ارتش آمریکا ، حداقل ۴۳ هزار غیرنظامی و ۶۴ هزار نظامی افغانستانی ، جان خود را در این جنگ از دست داده اند.

این آمار تخمین حداقلی مراکز آمریکایی از تلفات این جنگ است و آمارهای بیشتر نیز وجود دارد.

هم چنین در این جنگ تاکنون بیش از ۵۸ هزار بمب در افغانستان رها شده و هزینه ی این جنگ ، ۲ تریلیون دلار برای شهروندان آمریکایی آب خورده است.

تعداد آواره های جنگ های پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا :

حداقل ۳۷ میلیون آواره !

 

بر اساس ارزیابی پروژه ارزیابی هزینه های جنگ دانشگاه Brown :

– بیش از ۹ میلیون آواره عراقی
-بیش از ۷ میلیون آواره سوری
-بیش از ۵ میلیون آواره افغانستانی
-بیش از ۴.۴ میلیون آواره یمنی
-بیش از ۴ میلیون آواره سومالیایی
-بیش از ۳.۷ میلیون آواره پاکستانی

مقایسه آواره های جنگ های قرن اخیر با آواره های جنگ های پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا

 

 

جنگ های پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا ، با حداقل ۳۷ میلیون آواره ، بالاتر از آواره های جنگ جهانی دوم با حداقل ۳۰ میلیون آواره !

مقایسه مدت زمان به طول انجامیدن جنگ های آمریکا

 

جنگ علیه افغانستان با ۲۰ سال ، جنگ ویتنام با ۱۰ سال و جنگ علیه عراق با نزدیک ۹ سال ، طولانی ترین جنگ های آمریکا هستند .

مردم افغانستان و عراق چه دیدگاهی راجع به وضعیت کلی کشورشان پس از اشغال توسط آمریکا دارند؟

 

 • ۷۸ درصد افغانستانی ها میگویند وضعیت کلی کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها بدتر شده است.

۲۲ درصد معتقدند تغییری نکرده

 • ۴۲ درصد عراقی ها می گویند وضعیت کلی کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها بدتر شده است.

۲۹ درصد معتقدند تغییر نکرده

مردم افغانستان و عراق چه دیدگاهی راجع به وضعیت امنیت کشورشان پس از اشغال توسط آمریکا دارند؟

 

 

 

 • ۷۲ درصد افغانستانی ها معتقدند امنیت کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکا ، کاهش یافته
 • ۷۲ درصد عراقی ها نیز معتقدند امنیت کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکا ، کاهش یافته

مردم افغانستان و عراق چه دیدگاهی راجع به وضعیت اقتصاد کشورشان پس از اشغال توسط آمریکا دارند؟

 

 

 • ۳۶ درصد افغانستانی ها معتقدند وضعیت اقتصاد کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها ، بدتر شده است

– ۵۰ درصد معتقدند تغییری نکرده است .

 • ۶۶ درصد عراقی ها معتقدند وضعیت اقتصاد کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها ، بدتر شده است.

– ۱۳ درصد معتقدند تغییری نکرده است.

مردم افغانستان و عراق چه دیدگاهی راجع به وضعیت بهداشت و خدمات درمانی کشورشان پس از اشغال توسط آمریکا دارند؟

 

 

 • ۵۰ درصد افغانستانی ها معتقدند وضعیت خدمات درمانی کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها بدتر شده است .

-۳۸ درصد میگویند تاثیری نداشته است .

 • ۴۸ درصد عراقی ها می گویند وضعیت خدمات درمانی کشورشان نسبت به قبل از حضور آمریکایی ها ، بدتر شده است.

– ۲۸ درصد می گویند تغییری نداشته است

مطالب مرتبط