آشنایی با انواع صف در آمریکا
۹ خرداد ۱۴۰۰
آخرین آمار کشتارهای جمعی در آمریکا
۹ خرداد ۱۴۰۰

کاهش محبوبیت بین‌المللی آمریکا ادامه دارد

مطابق گزارش بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها در سال ۲۰۲۱؛

نزدیک به نیمی از ۵۳ کشور مختلف دنیا، نسبت به تهدید ایالات متحده برای دموکراسی کشورشان نگران هستند.

 بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها در سال ۲۰۲۱  در ۵۳ کشور جهان تحقیقی انجام داده و از  پاسخ دهندگان پرسیده است
  • چه چیزی را تهدیدی برای دموکراسی در کشورشان می دانند؟
  1. ۶۶ درصد نابرابری اقتصادی
  2. ۵۳ درصد محدودیت آزادی بیان
  3. ۴۹ درصد انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه
  4. ۴۸ درصد قدرت غول های فناوری
  5. ۴۴ درصد نسبت نفوذ و مداخلات آمریکا
  6. ۴۲ درصد مداخلات خارجی در انتخابات
  7. ۳۸ درصد نفوذ و مداخلات چین
  8. ۲۸ درصد نفوذ و مداخلات روسیه
  • در نگاه مردم بیش از ۵۰ کشور دنیا، نفوذ و مداخلات آمریکا در جایگاه پنجمین تهدید برای دموکراسی قرار گرفته است.