کارزار «ضد تروریسم» آمریکا، جان ۱۰۲ غیرنظامی را در پنج کشور گرفت
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
تیراندازی های مرگبار و خشونت های مسلحانه در آمریکا
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

هک تاسیسات سوختی کلونیال و کمبود بنزین در آمریکا

بازتاب موضوع هک تاسیسات انتقال سوخت کلونیال و بحران تامین سوخت ایالت های شرقی و جنوب شرقی آمریکا در کاریکاتورهای منتشر شده در رسانه های آمریکا

موضوعات مورد اشاره :

  • اعتراف به آسیب پذیری شبکه ی توزیع انرژی
  • کمبود و افزایش قیمت بنزین
  • ناتوانی دولت بایدن در مدیریت بحران
  • احتکار سوخت توسط شهروندان آمریکا