آمریکا در مسیر افول؟ ۸ دلیل برای اینکه رؤیای آمریکایی رو به پایان است
۱ خرداد ۱۴۰۰
قانون لوگان چیست؟
۱ خرداد ۱۴۰۰

بیش از ۹۰ درصد آمریکایی ها خواهان تغییر نظام سلامت آمریکا هستند

نتایج این نظرسنجی که امروز در یک ویژه نامه ی چهارصفحه ای منتشر شد، از ۱۰۲۰ بزرگسالِ ۱۸ ساله به بالا نظرسنجی کرده است.
نتایج این نظرسنجی که امروز در یک ویژه نامه ی چهارصفحه ای منتشر شد، اختصاص به سیاستهای نظامِ سلامت و درمان دارد. نکته ی اصلیِ این ویژه نامه، که در عنوانِ صفحه ی A-1 هم خودنمایی می‌کند، این است که ۹۲درصدِ کلِ آمریکایی ها خواستارِ تغییر در نظامِ سلامت هستند و اکثر پاسخگویان معتقداند نظام سلامت آمریکا بیمار است.

 

 

این نظرسنجی هم چنان نشان می دهد که تقریباً همه ی آمریکایی ها در خصوص نظام سلامت آمریکا اهداف و انتظاراتِ زیر را حائزِ اهمیت می دانند:

 

 

  • ارزان تر کردنِ خدماتِ درمانی برای مردمِ عادیِ آمریکا
  • کاهشِ قیمتهای داروهای تجویزی
  • اطمینان از اینکه افرادِ دارای بیماری های زمینه ای می توانند تحتِ پوششِ بیمه های ارزان‌قیمت بروند
  • تحتِ پوششِ بیمه قرار گرفتنِ خدماتِ بلندمدت برای سالخوردگان و معلولان
  • اطمینان از اینکه همه ی اقلیتها به پزشک یا بیمارستانِ مناسب دسترسی دارند

اینها بخشی از اهدافِ مرتبط با خدماتِ درمانی و نظامِ سلامت است که پاسخ‌دهندگان آنها را مهم قلمداد کرده اند.

هم چنین نتایج این نظرسنجی نشان می دهد مردمِ آمریکا در موردِ «نحوه» ی دستیابی به خدماتِ درمانیِ همگانی و بهبودِ خدماتِ درمانیِ همگانی در آمریکا اختلافِ نظر دارند.

 

مطالب مرتبط