اکثر آمریکایی ها معتقدند رسانه های اجتماعی باعث دودستگی و از هم گسیختگی آمریکا می شود
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اکثریت آمریکایی‌ها با خروج ایالات متحده از افغانستان موافق هستند
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روند تغییرات نرخ تورم در آمریکا در ۱۰۰ سال گذشته

 

تایملاین تغییرات نرخ تورم در آمریکا در ۱۰۰ سال گذشته

 

روند تغییرات نرخ تورم در یک دهه اخیر آمریکا

ثبت رکورد تورم ۵ درصدی در دولت بایدن

 

 

تورم تجمعی در آمریکا از سال ۱۹۱۳ تا ۲۰۲۰

تورم تجمعی در آمریکا از سال 1913 تا 2020

 

 

نمودار تورم تجمعی در آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱

نمودار تورم تجمعی در آمریکا از سال 2000 تا 2021

قیمت یک کالای ۱۰۰ دلاری در سال ۲۰۲۱ ، مبلغ ۱۵۶ دلار شده است . ( در ۲۰ سال ، مجموعاً ۵۵.۸ درصد تورم )

 

 

روند تغییرات حداقل حقوق ساعتی کارگران آمریکا در طول زمان

با احتساب میزان تورم

روند تغییرات حداقل حقوق ساعتی کارگران آمریکا در طول زمان

 

 

تورم تجمعی قیمت ها در آمریکا ( از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱)

 

تورم تجمعی قیمت ها در آمریکا ( از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱)