واشنگتن پست: بایدن در ۱۰۰ روز نخست حکمرانی ۶۷ ادعای غلط و گمراه کننده داشته است.
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
هزینه واقعی مالکیت خودرو در آمریکا
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا دانشگاه های آمریکا بدون دانشجویان خارجی دوام می آورند؟

فکت ها و مسائل آمریکا
 

 

 

دانشجویان خارجی، بخش بزرگی از جمعیت دانشجویان دانشگاه ها و کالج های آمریکا را تشکیل می دهند و بخش قابل توجهی از اقتصاد دانشگاه های آمریکا را تامین می کنند.
در چنین شرایطی کاهش پذیرش دانشجویان بین المللی به دلیل سیاست های محدود کننده ترامپ و هم چنین بحران پاندمی کرونا ،عواقب گسترده ای بر نظام آموزش عالی ، قدرت نرم و اقتصاد آمریکا داشته است : از کاهش درامدها ، مشاغل و بودجه تحقیقاتی دانشگاه ها تا دیدگاه کلی که در دنیا نسبت به محیط سیاسی و اجتماعی آمریکا بوجود آمده است.

این گزارش از شبکه CNBC درباره ی نقش دانشجویان خارجی در سیستم آموزش عالی آمریکا و چرایی نیاز دانشگاه های آمریکا به پذیرش این دانشجویان برایتان توضیح می دهد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar