آمریکا چگونه در افغانستان از طالبان شکست خورد؟
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
آیا دانشگاه های آمریکا بدون دانشجویان خارجی دوام می آورند؟
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
مسائل و فکت های آمریکا

واشنگتن پست: بایدن در ۱۰۰ روز نخست حکمرانی ۶۷ ادعای غلط و گمراه کننده داشته است.

منبع: The Washington Post
گروه حقیقت یاب روزنامه واشنگتن پست در گزارش ارزیابی خود از ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری جو بایدن نوشت: وی در همه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و توئیت های خود تاکنون ۶۷ ادعای غلط یا گمراه کننده داشته است.

بر اساس این گزارش، دونالد #ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری ۵۱۱ بار ادعای غلط یا دروغ داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد نسبتاً محدود دروغ‌های بایدن تا حدی به دلیل این است که وی اغلب با متن سخنرانی آماده در محافل عمومی حاضر می‌شود بر خلاف ترامپ زمان کمتری را به توئیتر اختصاص می‌دهد. وی به ندرت با خبرنگاران مواجه می‌شود و فی البداهه سخنرانی می‌کند.بر اساس ارزیابی واشنگتن پست ، در 100 روز اول ، نحوه ی برقراری ارتباط بایدن و ترامپ با افکارعمومی اینگونه بوده است:

بیانیه : بایدن 107 ، ترامپ 102
سخنرانی: بایدن 2 ، ترامپ 37
مصاحبه : بایدن 6 ، ترامپ 20
گعده ی مطبوعاتی(نشست غیررسمی با خبرنگاران) : بایدن 18 ، ترامپ 1
کنفرانس مطبوعاتی: بایدن 2 ، ترامپ 9
 
مسائل و فکت های آمریکا

واشنگتن پست: بایدن در ۱۰۰ روز نخست حکمرانی ۶۷ ادعای غلط و گمراه کننده داشته است.

منبع: The Washington Post
گروه حقیقت یاب روزنامه واشنگتن پست در گزارش ارزیابی خود از ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری جو بایدن نوشت: وی در همه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و توئیت های خود تاکنون ۶۷ ادعای غلط یا گمراه کننده داشته است.

بر اساس این گزارش، دونالد #ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری ۵۱۱ بار ادعای غلط یا دروغ داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد نسبتاً محدود دروغ‌های بایدن تا حدی به دلیل این است که وی اغلب با متن سخنرانی آماده در محافل عمومی حاضر می‌شود بر خلاف ترامپ زمان کمتری را به توئیتر اختصاص می‌دهد. وی به ندرت با خبرنگاران مواجه می‌شود و فی البداهه سخنرانی می‌کند.بر اساس ارزیابی واشنگتن پست ، در 100 روز اول ، نحوه ی برقراری ارتباط بایدن و ترامپ با افکارعمومی اینگونه بوده است:

بیانیه : بایدن 107 ، ترامپ 102
سخنرانی: بایدن 2 ، ترامپ 37
مصاحبه : بایدن 6 ، ترامپ 20
گعده ی مطبوعاتی(نشست غیررسمی با خبرنگاران) : بایدن 18 ، ترامپ 1
کنفرانس مطبوعاتی: بایدن 2 ، ترامپ 9