اخبار متعدد تیراندازی‌های جمعی و آمریکایی که به وضعیت عادی و نرمال باز نمی‌گردد.
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تیراندازی‌های جمعی همه جا قربانی می‌گیرد. مدرسه، عبادتگاه، کنسرت، نایت کلاب و…
۲۸ فروردین ۱۴۰۰

عمو سام و آمریکایی که هیچ روزی بدون تیراندازی‌های جمعی نبوده است.

ارسال نظرات

avatar