جمهوری‌خواهان و طرفداران ترامپ در حالی‌که اسلحه‌های متعددی خریداری کرده‌اند معتقدند که دولت نمی‌تواند به آنها ماسک زدن را اجبار بکند.
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
عمو سام و آمریکایی که هیچ روزی بدون تیراندازی‌های جمعی نبوده است.
۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اخبار متعدد تیراندازی‌های جمعی و آمریکایی که به وضعیت عادی و نرمال باز نمی‌گردد.

ارسال نظرات

avatar