نژاد پرستی پلیس‌ها همچنان از سیاه‌پوستان قربانی می‌گیرد
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آشنایی با ابعاد مسئله بدهی ملی آمریکا
۳۰ فروردین ۱۴۰۰

برخورد خشونت آمیز پلیس با جنبش‌های سیاه پوستان و در مقابل برخورد نرم پلیس با جنبش‌های سفیدپوستان!