کدام ایالت های آمریکا بیشترین تعداد پل فرسوده و معیوب را دارند؟
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
به غیر از کرونا، دیگر ویروس‌هایی که جان آمریکایی‌ها را می‌گیرد. مانند خشونت‌های بی‌پایان و تصادفی اسلحه!
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
 
مسائل و فکت های آمریکا

46 میلیون آمریکایی قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند

منبع: Gallup
تاریخ انتشار : 21 مارچ 2021
مرکز افکارسنجی گالوپ در نظرسنجی جدید خود به بررسی توانایی آمریکایی ها در پرداخت هزینه های درمان در این کشور پرداخته است. براساس نتایج این نظرسنجی 46 میلیون آمریکایی قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند.
در این گزارش که در تاریخ 31 مارچ 2021 توسط این مرکز منتشر شد ، این مرکز 4 سوال را از مخاطبین خود پرسیده است که به ترتیب در هر نمودار به آن پرداخته شده و نتایج نظرسنجی ها آمده است.مرکز افکارسنجی گالوپ از آمریکایی ها سوال پرسیده : اگر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشید ، آیا توانایی پرداخت هزینه‌های آن را دارید؟
پاسخ : 29 درصد سیاه‌پوستان، 21 درصد لاتین تبارها و 16 درصد سفیدپوستان اعلام کرده‌اند که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند.سوال : آیا در 12 ماه گذشته زمانی بوده است که شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار بیماری شده باشید ، اما به دلیل هزینه های آن به دنبال درمان نرفته باشید؟
پاسخ : 18 درصد پاسخ بله داده اند که از لحاظ درآمدی :
35 درصد این افراد زیر 24 هزار دلار ، 27 درصد افرادی که بین 24 تا 48 هزار دلار ، 19 درصد افرادی که بین 48 تا 90 هزار دلار ، 11 درصد بین 90 تا 120 هزار دلار و 10 درصد بین 120 تا 180 هزار دلار درآمد سالانه داشته اند.براساس نتایج این نظرسنجی بسیاری از آمریکایی‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی، دیگر هزینه‌های عادی و ضروری خود را کاهش می‌دهند.
برای مثال:
12 درصد مردم آمریکا گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، مخارج خرید غذای خود را کاهش داده‌اند.
26 درصد مردم گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، مخارج خرید لباس و پوشاک خود را کاهش داده‌اند.
35 درصد مردم گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، از فعالیت‌های تفریحی خود کاسته‌اند.


و در ادامه این گزارش نظر مردم آمریکا در مورد سیاست های دولت در قبال گسترش برنامه مدیکر توسط دولت جویا شده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد.65 درصد آمریکایی‌ها از کاهش سن واجدین شرایط برنامه مدیکر به 60 سالگی حمایت می‌کنند (به تفکیک 86 درصد دموکرات‌ها و 46 درصد جمهوری‌خواهان موافق این مسئله هستند.)

60 درصد آمریکایی‌ها از در دسترس بودن برنامه مدیکر برای همه آمریکایی‌ها حمایت می‌کنند ( 93 درصد دموکرات‌ها و 19 درصد جمهوری‌خواهان موافق این مسئله هستند.)

لازم به ذکر است که مدیکر یک برنامه ملی بیمه اجتماعی است که دسترسی بیمه درمانی را برای آمریکایی‌های بالای ۶۵ سال تضمین می‌کند.
 
مسائل و فکت های آمریکا

46 میلیون آمریکایی قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند

منبع: Gallup
تاریخ انتشار : 21 مارچ 2021
مرکز افکارسنجی گالوپ در نظرسنجی جدید خود به بررسی توانایی آمریکایی ها در پرداخت هزینه های درمان در این کشور پرداخته است. براساس نتایج این نظرسنجی 46 میلیون آمریکایی قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند.
در این گزارش که در تاریخ 31 مارچ 2021 توسط این مرکز منتشر شد ، این مرکز 4 سوال را از مخاطبین خود پرسیده است که به ترتیب در هر نمودار به آن پرداخته شده و نتایج نظرسنجی ها آمده است.مرکز افکارسنجی گالوپ از آمریکایی ها سوال پرسیده : اگر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشید ، آیا توانایی پرداخت هزینه‌های آن را دارید؟
پاسخ : 29 درصد سیاه‌پوستان، 21 درصد لاتین تبارها و 16 درصد سفیدپوستان اعلام کرده‌اند که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند.سوال : آیا در 12 ماه گذشته زمانی بوده است که شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار بیماری شده باشید ، اما به دلیل هزینه های آن به دنبال درمان نرفته باشید؟
پاسخ : 18 درصد پاسخ بله داده اند که از لحاظ درآمدی :
35 درصد این افراد زیر 24 هزار دلار ، 27 درصد افرادی که بین 24 تا 48 هزار دلار ، 19 درصد افرادی که بین 48 تا 90 هزار دلار ، 11 درصد بین 90 تا 120 هزار دلار و 10 درصد بین 120 تا 180 هزار دلار درآمد سالانه داشته اند.براساس نتایج این نظرسنجی بسیاری از آمریکایی‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی، دیگر هزینه‌های عادی و ضروری خود را کاهش می‌دهند.
برای مثال:
12 درصد مردم آمریکا گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، مخارج خرید غذای خود را کاهش داده‌اند.
26 درصد مردم گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، مخارج خرید لباس و پوشاک خود را کاهش داده‌اند.
35 درصد مردم گزارش داده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان، از فعالیت‌های تفریحی خود کاسته‌اند.


و در ادامه این گزارش نظر مردم آمریکا در مورد سیاست های دولت در قبال گسترش برنامه مدیکر توسط دولت جویا شده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد.65 درصد آمریکایی‌ها از کاهش سن واجدین شرایط برنامه مدیکر به 60 سالگی حمایت می‌کنند (به تفکیک 86 درصد دموکرات‌ها و 46 درصد جمهوری‌خواهان موافق این مسئله هستند.)

60 درصد آمریکایی‌ها از در دسترس بودن برنامه مدیکر برای همه آمریکایی‌ها حمایت می‌کنند ( 93 درصد دموکرات‌ها و 19 درصد جمهوری‌خواهان موافق این مسئله هستند.)

لازم به ذکر است که مدیکر یک برنامه ملی بیمه اجتماعی است که دسترسی بیمه درمانی را برای آمریکایی‌های بالای ۶۵ سال تضمین می‌کند.

مطالب مرتبط