ابعاد جنگ آمریکا و چین برسر مالکیت معنوی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
سرمایه گزاری های چین در آمریکا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تلاش شرکت های آمریکا برای بهبود شرایط دورکاری

آمریکا 360
 

 

 

تحقیقات نشان داده وقتی کارکنان یک شرکت پر از نیروهای متخصص محیط کار رو ترک میکنند ، نوآوری کند میشود. حال آنکه باشیوع بیماری کرونا و با تداوم این پاندمی، شرکتهای زیادی به کارکنان اجازه میدهند دور از اداره کار کنند. در این شرایط نزدیکی به محل کار چه اهمیتی دارد
و شرکتها برای وفق دادن خودشون با نیروی کار غیرمتمرکز چه کار میکنند؟ در این ویدئو مشاهده میکنند که شرکت های بزرگ و پیشرو در عرصه فناوری و تکنولوژی چه نظری درمورد دورکاری کارکنان خود دارند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: