حفاظت شده: گروه های اسلامی در آمریکا
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
اهالی تگزاس ، برای گرم نگه داشتن در حال سوزنان تابلوی تبلیغاتی «تگزاس ابرقدرت انرژی جهان » هستند
۲۷ اسفند ۱۳۹۹

اشاره به افزایش سرسام آور ۱۰۰۰۰ درصدی قبوض برق مردم تگزاس

ارسال نظرات

avatar