انتخابی که آمریکای در حال افول با آن روبروست
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
 

َشبکه CNBC توضیح می دهد

چرا هزینه های درمانی در آمریکا انقدر بالاست؟

زندگی در آمریکا
 


 

در سال های اخیر، همواره مسئله هزینه های بالای درمانی ، یکی از مسائل اصلی بوده که ذهن شهروندان آمریکایی را درگیر کرده.

واقعیت این است که هزینه های درمان در آمریکا بسیار بالاست ، بگونه ای که حتی افرادی که تحت پوشش بیمه نیز هستند بعضاً از بازشدن پایشان به بیمارستان ها واهمه دارند.
سوال اینجاست که چرا هزینه های درمانی در آمریکا نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته انقدر بالاست ؟

شبکه یCNBC در این گزارش تحقیقی خود ابعاد و علت این مسئله را بررسی کرده.

 

 
 
آخرین ویدئوها: