پراکندگی‌های سیاسی که سیاست خارجی بایدن با آن روبرو است
۱ اسفند ۱۳۹۹
کیفیت بیمه پزشکی در آمریکا
۱ اسفند ۱۳۹۹

انحصار دوحزبی چگونه حاکمیت سیاسی آمریکا را کنترل می کند؟

آمریکا 360
 

 

 

درحالی که روی کاغذ و درشعارها تفاوت های عمده ای میان افکار و عقاید دو حزب اصلی آمریکا وجود دارد و فضای سیاسی آمریکا میان هواداران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بشدت قطبی شده ، اما عده ای از فعالان سیاسی آمریکا معتقدند که برای مردم آمریکا عملاً میان این دو حزب تفاوت بنیادینی وجود ندارد و نظام سیاسی آمریکا با نوعی انحصار مدیریت شده میان این دوحزب مواجه است.
انحصاری که اجازه ی ورود دیگر احزاب و تفکرات غیرهمسو را به عرصه ی قدرت نمی دهد .

این ویدیو ابتدا مروری دارد بر تلاش های سالیان اخیر دیگر احزاب سیاسی کمتر شناخته شده آمریکا برای ورود به قدرت و سپس شرح می دهد که چرا سیستم سیاسی دوحزبی آمریکا ، یک انحصار کنترل شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: