عمیق‌ترین بحران اقتصادی آمریکا چگونه شکل گرفت؟
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
جری مندرینگ چیست و چطور می‌تواند نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر دهد؟
۲۶ بهمن ۱۳۹۹

با افزایش فشارهای ایالات متحده، ایران به یک رویکرد تضعیف شده متعهد است

تاریخ انتشار گزارش: ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰

نویسندگان این مقاله بر اساس منابع خود در آژانس های اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند مقام معظم رهبری در قبال آمریکا دو رویکرد را در پیش گرفته اند:

  1. توقف هرنوع اقدام تلافی جویانه مستقیم علیه آمریکا تا زمان انتخابات؛
  2. اجازه به فعالیت های سایبری علیه آمریکا.

از نظر نویسندگان این مقاله، رویکرد ایران نسبت به آمریکا تا آن حد محافظه کارانه است که حتی برنامه سال گذشته برای تأثیرگذاری چشمگیر بر انتخابات آمریکا مانند

  • حمله به خطوط کشتیرانی در خلیج فارس
  • و حمله به تاسیسات نفتی در خاورمیانه

به قصد ایجاد شوک در بازارهای مالی جهانی و کاستن از احتمال انتخاب مجدد ترامپ را کنار گذاشته است.

بر این اساس، رویکرد نهایی ایران در بازه زمانی فوق خویشتنداری است چرا که پاسخ نظامی آمریکا به اقدامات ایران برای ترامپ سودمند است.

ارسال نظرات

avatar