امیدواری واشنگتن به تحدید برنامه هسته‌ای ایران با انتصاب «رابرت مالی»
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
نخستین وزیر همجنسگرای آمریکا از سنا رای اعتماد گرفت
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

نگاهی به تاریخچه حزب دموکرات آمریکا

از برده داری و نژادپرستی تا رأی به باراک اوبامای سیاه پوست

آمریکا 360
 

 

 

حزب دموکرات با گذر تاریخ، از این رو به آن رو شده است. این حزب در میان احزاب فعلی ، بیشترین قدمت را در فضای سیاسی آمریکا داراست. دموکرات ها در طول بیش از 180 سال حیات سیاسی خود، تغییرات جغرافیایی و ایدئولوژیکی قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.
حزبی که روزی از حامیان برده‌داری بوده و از نژاد پرستی سفیدپوستان جنوب آمریکا حمایت می کرد و الان در میان اقلیت‌ها و سیاهان ، بیشترین رأی را می‌آورد.

این ویدیو نگاهی دارد به تاریخچه‌ای پیدایش ، تغییرات و تحولات حزب دموکرات آمریکا.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: