حمله ترامپ و آتش کشیدن نهاد قانون گذاری آمریکا
۲۲ دی ۱۳۹۹
تخریب شاکله دموکراسی آمریکا توسط ترامپ
۲۲ دی ۱۳۹۹

پلیس خطاب به هواداران ترامپ

ارسال نظرات

avatar