راه اندازی مجدد فرقه نژادپرست کوکلاس کلان با نیت حمله به ساختارهای قانونی آمریکا
۲۲ دی ۱۳۹۹
پلیس خطاب به هواداران ترامپ
۲۲ دی ۱۳۹۹

حمله ترامپ و آتش کشیدن نهاد قانون گذاری آمریکا

ارسال نظرات

avatar