به خطر انداختن برنامه هسته ای بایدن، با ترور دانشمند هسته ای ایران
۱۸ آذر ۱۳۹۹
تفاوت زمان بیان جمله مشهور نمی‌توانم نفس بکشم توسط سفیدپوستان و سیاه‌پوستان آمریکایی
۱۸ آذر ۱۳۹۹

رفتار دوگانه طرفداران ترامپ

ارسال نظرات

avatar