نگاهی به هزینه های زندگی در نقاط مختلف جهان در سال ۲۰۱۹
۱ آذر ۱۳۹۹
داستان پوستر معروف زنی با شعار «ما می‌توانیم انجامش دهیم» چیست؟
۱ آذر ۱۳۹۹

مروری بر تاریخ جنگ های آمریکا

آمریکا ۹۳ درصد از عمر خود را درگیر جنگ بوده است

نویسنده: دانیوس (Danios)

گاه‌شمار سال‌به‌سال جنگ‌های اصلی آمریکا (۱۷۷۶-۲۰۱۱)

سال ۱۷۷۷ - ۱۷۷۶

جنگ انقلاب آمریکا، جنگ‌های چیکاموگا، جنگ چروکی دوم، جنگ پانامیت-یانکی

۱۷۸۳ - ۱۷۷۸

جنگ انقلاب آمریکا، جنگ‌های چیکاموگا، جنگ پانامیت-یانکی

۱۷۸۴

جنگ‌های چیکاموگا، جنپ پانامیت-یانکی، جنگ اوکُنی

۱۷۹۴ - ۱۷۸۵

جنگ‌های چیکاموگا، جنگ بومیان شمال شرقی

۱۷۹۵

جنگ بومیان شمال شرقی

۱۷۹۷ - ۱۷۹۶

بدون جنگ بزرگ

۱۸۰۰ - ۱۷۹۸

شبه جنگ

۱۸۰۵ - ۱۸۰۱

جنگ بربری اول

۱۸۰۶

ماموریت سابین

۱۸۰۹ - ۱۸۰۷

بدون جنگ بزرگ

۱۸۱۰

ایالات متحده غرب فلوریدا را که در دست اسپانیایی‌هاست، اشغال می‌کند

۱۸۱۱

جنگ تِکامسه

۱۸۱۲

جنگ تِکامسه، جنگ‌های سمینول، ایالات متحده جزیرۀ آملیا و دیگر بخش‌های شرق فلوریدا را که در دست اسپانیایی‌ها هستند اشغال می‌کند

۱۸۱۳

جنگ تِکامسه، جنگ پِئوریا، جنگ نهر، ایالات متحده قلمروی خود در غرب فلوریدا را گسترش می‌دهد

۱۸۱۴

جنگ نهر، ایالات متحده قلمروی خود در فلوریدا را گسترش می‌دهد، جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۱۵

جنگ بربریِ دوم، جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۲۰ - ۱۸۱۶

جنگ سمینول اول، جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۲۲ - ۱۸۲۱

جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۲۳

جنگ علیه دزدان دریایی، جنگ آریکارا

۱۸۲۴

جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۲۵

ماموریت یلواِستون، جنگ علیه دزدان دریایی

۱۸۲۶

بدون جنگ بزرگ

۱۸۲۷

جنگ وینوبِیگو

۱۸۳۰ - ۱۸۲۸

بدون جنگ بزرگ

۱۸۳۱

جنگ بومیانِ سَک اَند فاکس

۱۸۳۲

جنگ شاهین سیاه

۱۸۳۳

جنگ بومیانِ چِرِکی

۱۸۳۴

جنگ بومیانِ چِرِکی، لشکرکشی به قلمروی بومیانِ پاونی

۱۸۳۵

جنگ بومیانِ چِرِکی، جنگ‌های سمینول، جنگ نهر دوم

۱۸۳۶

جنگ بومیانِ چِرِکی، جنگ‌های سمینول، جنگ نهر دوم، جنگ مرزی میزوری و آیووا

۱۸۳۷

جنگ بومیانِ چِرِکی، جنگ‌های سمینول، جنگ نهر دوم، جنگ با بومیانِ اوسِیج، جنگ باک‌شات

۱۸۳۸

جنگ بومیانِ چِرِکی، جنگ‌های سمینول، جنگ باک‌شات، جنگ با بومیانِ هِدِرلی

۱۸۳۹

جنگ بومیانِ چِرِکی، جنگ‌های سمینول

۱۸۴۰

جنگ‌های سمینول، نیروی دریاییِ ایالات متحده به جزایر فیجی حمله می‌کند

۱۸۴۱

جنگ‌های سمینول، نیروی دریایی ایالات متحده به جزیرۀ مک‌کین و جزایر گیلبرت و جزیرۀ ساموآ حمله می‌کند

۱۸۴۲

جنگ‌های سمینول

۱۸۴۳

نیروهای ایالات متحده با نیروهای چین وارد درگیری می‌شوند، نظامیان ایالات متحده به سواحل آفریقا حمله می‌کنند

۱۸۴۵ - ۱۸۴۴

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان

۱۸۴۷ - ۱۸۴۶

جنگ آمریکا و مکزیک، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان

۱۸۴۸

جنگ آمریکا و مکزیک، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس

۱۸۴۹

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان

۱۸۵۰

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ یوما، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، ماموریت رودخانۀ پیت

۱۸۵۱

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ یوما، جنگ‌های بومیانِ یوتا، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا

۱۸۵۲

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ یوما، جنگ‌های بومیانِ یوتا، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا

۱۸۵۳

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ یوما، جنگ‌های بومیانِ یوتا، جنگ واکِر، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا

۱۸۵۴

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان

۱۸۵۵

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌هجنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ کایوس، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ یاکیما، ماموریتِ ویناس، جنگ با بومیانِ کلیکیتَت، جنگ پیوجِت ساند، جنگ‌های با بومیانِ رُگ ریوِر، نیروهای ایالات متحده به جزایر فیجی و اوروگوئه حمله کردندای قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان

۱۸۵۶

جنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ پیوجِت ساند، جنگ‌های با بومیانِ رُگ ریوِر، جنگ تینتیک

۱۸۵۷

جنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ یوتا، درگیری در نیکاراگوئه

۱۸۵۸

جنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ موهاوی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ اِسپوکَن کو دَلِن پَلوس، جنگ یوتا، نیروهای ایالات متحده به جزایر فیجی و اوروگوئه حمله کردند

۱۸۵۹

جنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، ماموریت پکوس، ماموریت آنتلوپ هیل، ماموریت بِر ریوِر، یورش جان براون به هارپرز، نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه پاراگوئه اجرا می‌کنند، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۶۰

جنگ‌های سمینول، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ با قبیلۀ پایوت، جنگ با قبایلِ کایِوه و کومانچی

۱۸۶۱

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، لشکرکشی برای قبیلۀ شاین

۱۸۶۲

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، لشکرکشی برای قبیلۀ شاین، جنگ سال ۱۸۶۲ در داکوتا

۱۸۶۳

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های با بومیان جنوب غربی، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، لشکرکشی برای قبیلۀ شاین، جنگ کلرادو، جنگ با قبیلۀ گُشوته

۱۸۶۴

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، لشکرکشی برای قبیلۀ شاین، جنگ کلرادو، جنگ با قبیلۀ اِسنِیک

۱۸۶۵

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، جنگ کلرادو، جنگ با قبیلۀ اِسنِیک، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا

۱۸۶۶

جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های ناواهو، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ‌های بومیانِ کالیفرنیا، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ با قبیلۀ اِسنِیک، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ ابْر سرخ، جنگ شهرستان فرانکلین، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند، درگیری با چین

۱۸۶۷

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، کوچاندنِ اجباری قبیلۀ ناواهو در مسافتی طولانی، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ با قبیلۀ اِسنِیک، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ ابْر سرخ، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ شهرستان فرانکلین، نظامیان ایالات متحده نیکاراگوئه را اشغال کرده و به تایوان حمله می‌کنند

۱۸۶۸

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، کوچاندنِ اجباری قبیلۀ ناواهو در مسافتی طولانی، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ با قبیلۀ اِسنِیک، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ ابْر سرخ، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ رودخانۀ واشیتا، جنگ شهرستان فرانکلین

۱۸۶۹

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ شهرستان فرانکلین

۱۸۷۰

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ شهرستان فرانکلین

۱۸۷۱

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ شهرستان فرانکلین، قتل عام بومیان کینگزلی کِیو، نیروهای ایالات متحده به کره حمله می‌کنند

۱۸۷۲

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، جنگ شاهین سیاه با قبیلۀ یوتا، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ مودوک، جنگ شهرستان فرانکلین

۱۸۷۳

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ مودوک، جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، قتل عام بومیانِ سایپرس هیلز، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۴

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ با قبیلۀ کومانچی، جنگ رِد ریوِر، جنگ شهرستان ماسون، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۵

درگیری در مکزیک، جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ با قبیلۀ کومانچی، نوادای شرقی، جنگ شهرستان ماسون، جنگ شهرستان کالفکس، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۶

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، جنگ بلک هیلز، جنگ شهرستان ماسون، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۷

جنگ‌های تگزاسی‌ها و بومیان، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ بلک هیلز، جنگ نِز پِرس، جنگ شهرستان ماسون، جنگ شهرستان لینکلن، جنگ دریاچۀ آب شور سَن اِلیزاریو، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۸

درگیری با قبیلۀ پایوت، جنگ با قبیلۀ بَنِک، جنگ با قبیلۀ شاین، جنگ شهرستان لینکلن، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۷۹

جنگ با قبیلۀ شاین، جنگ با قبیلۀ شیپیدِرز، جنگ وایت ریوِر، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۸۴ - ۱۸۸۰

نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۸۹ - ۱۸۸۵

جنگ‌های قبیلۀ آپاچی، ماموریت نوادای شرقی، جنگ درۀ پلِزِنت، قدرت‌نماییِ ایالات متحده علیه هائیتی، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۹۰

جنگ با بومیان قبیلۀ سو، درگیری بین نیروهای سواره‌نظام اول و بومیان، جنگ رقص روح، قتل عام ووندد نی، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۹۱

جنگ با بومیان قبیلۀ سو، جنگ رقص روح، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۹۲

جنگ شهرستان جانسون، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند

۱۸۹۶ - ۱۸۹۳

ناآرامی‌های قبیلۀ بَنِک، نیروهای ایالات متحده به مکزیک و هاوایی حمله می‌کنند

۱۸۹۷

بدون جنگ بزرگ

۱۸۹۸

جنگ آمریکا و اسپانیا، جنگ لیچ لِیک، ناآرامی‌های بومیان قبیلۀ چیپووآ

۱۹۳۴ - ۱۸۹۹

جنگ آمریکا و فیلیپین، جنگ‌های بِنَنا (به‌معنای موز)، جنگ‌های ناواهو در نیومکزیکو، نیروهای ایالات متحده به مکزیک حمله می‌کنند، جنگ با قبیلۀ پایوت در کلرادو، جنگ جهانی اول، جنگ پُزی

۱۹۴۰ - ۱۹۳۵

بدون جنگ بزرگ

۱۹۴۵ - ۱۹۴۱

جنگ جهانی دوم

۱۹۴۶

جنگ سرد (ایالات متحده فیلیپین و کرۀ جنوبی را اشغال می‌کند)

۱۹۴۹ - ۱۹۴۶

جنگ سرد (اشغال فیلیپین و کرۀ جنوبی، جنگ با کمونیست‌ها در یونان، کمک به جبهۀ ملی چین علیه کمونیست‌ها)

۱۹۵۰

جنگ کُره، قیام جایویا

۱۹۵۳ - ۱۹۵۱

جنگ کره

۱۹۵۴

جنگ کاوِرت در گواتمالا

۱۹۷۵ - ۱۹۵۵

جنگ ویتنام، درگیری در هائیتی، جنگ سرد، اشغال جمهوری دومینیکن، کمک یه اسرائیل در جنگِ یوم کیپور

۱۹۷۸ - ۱۹۷۶

بدون جنگی بزرگ

۱۹۸۸ - ۱۹۷۹

جنگ سرد (جنگ نیابتی سازمان سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)، اولین درگیری در خلیج سیدرا، درگیری در لبنان، درگیری در خلیج فارس، اشغال پاناما

۱۹۸۹

دومین درگیری در خلیج سیدرا، اشغال پاناما، درگیری در فلیپین

۱۹۹۱ - ۱۹۹۰

جنگ خلیج فارس، اشغال پاناما

۱۹۹۶ - ۱۹۹۲

درگیری در عراق، اشغال هائیتی، بمباران بوسنی و هرزگوین توسط ناتو

۱۹۹۷

بدون جنگی بزرگ

۱۹۹۸

بمباران عراق، حملات موشکی به افغانستان و سودان

۱۹۹۹

جنگ کوزوو

۲۰۰۰

بدون جنگی بزرگ

۲۰۰۱

جنگ با تروریسم در افغانستان

۲۰۰۲

جنگ با تروریسم در افغانستان و یمن

۲۰۰۱

جنگ با تروریسم در افغانستان و عراق

۲۰۱۱

جنگ با تروریسم در افغانستان و عراق و پاکستان و سومالی و یمن، درگیری در لیبی (جنگ داخلی لیبی)

۲۰۱۰ - ۲۰۰۴

جنگ با تروریسم در افغانستان و عراق و پاکستان و یمن
بیایید جنگ‌هایی که از سال ۲۰۱۱ به بعد رخ دادند را نیز به این فهرست بیافزاییم
نکات بیشتر
مطالب مرتبط