دستاوردهای دولت ترامپ در قبال ایران و سیاست بایدن در قبال ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تلاش نافرجام قانون پایه اینترنت برای مقابله با پورنوگرافی
۲۹ آذر ۱۳۹۹

آمریکا و مسئله سالم سازی اینترنت

مروری سریع بر مداخلات آمریکا در انتخابات دیگر کشورها

تاریخ آمریکا
 

 

 

مقامات آمریکا از سال 2016 به این سو در مقطع انتخابات هایشان مدام از یک مسئله شاکی بوده اند :
دخالت کشورهای خارجی ( مشخصا روسیه ، چین و ایران ) در این انتخابات آمریکا

آن ها مدعی هستند که این کشورها از طریق کمپین های تبلیغاتی در فضای مجازی ، اقدام به تاثیرگذاری بر ذهن شهروندان آمریکایی کرده اند
حال این ویدیو از NOWthis نیم نگاهی انداخته به برخی از شاخص ترین مداخلات آمریکایی ها در دموکراسی ها و انتخابات دیگر کشورهای جهان و کنایه وار مطرح کرده است که آیا آمریکا با این سابقه ی تاریخی خود در مداخله در انتخابات های دیگر کشورها ، حق دارد از مداخله ی دیگر کشورها در انتخابات خود شاکی باشد؟

 

 
 
 
آخرین ویدئوها:
 

 
 

ارسال نظرات

avatar