مستند جنگ های کثیف (Dirty Wars)
25 نوامبر 2020
جهان هیچگاه به وضعیت “نرمال” قبل از ترامپ بر نمی گردد
28 نوامبر 2020

چرا سایر احزاب غیر از دموکرات و جمهوری خواه نمی توانند در انتخابات آمریکا پیروز شوند؟

انتخابات آمریکا
 

 

 

آیا در آمریکا فقط 2 حزب سیاسی جمهوری خواه و دموکرات وجود دارد ؟
خیر. احزاب دیگری نظیر حزب سبز و حزب لیبرترین نیز وجود دارند

آیا در انتخابات ها شرکت می کنند ؟
بله . شرکت می کنند و کاندید دارند

چرا پس در اخبار اثری از آثارشان نیست و چرا نمی توانند در انتخابات آمریکا عرض اندام کنند؟
پاسخ این سوال را می توانید در این ویدیو تولید شده توسط نشریه the Atlantic مشاهده کنید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: