خشم دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از ناظران انتخاباتی
۲۱ آبان ۱۳۹۹
نماد دموکراتها معتقد به شمارش همه آراء و نماد جمهوری‌خواهان با عصبانیت القابی را به حزب مقابل نسبت می‌دهد
۲۱ آبان ۱۳۹۹

آخرین تلاش‌های ترامپ برای پیروزی و انتخاب مجدد حتی در مراسم تحلیف بایدن

ارسال نظرات

avatar