آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به اتهام «دخالت در انتخابات» تحریم کرد
۶ آبان ۱۳۹۹
غارت فروشگاه ها در فیلادلفیا در اعتراض به خشونت پلیس !
۶ آبان ۱۳۹۹
 

برخورد پلیس آمریکا با مردم

به رگبار بستن جوان سیاه پوست فیلادلفیایی توسط پلیس

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

پلیس آمریکا این جوان سیاه پوست به نام والتر والاس را که دچار مشکلات روانی بوده، اینگونه با شلیک 10 گلوله جلوی چشمان مادرش، در حالی که مادرش تلاش میکرده وضعیت و پسرش را آرام کند، می کشد. انتشار این فیلم، اکنون فیلادلفیا را بهم ریخته است و این شهر شاهد اعتراضات است

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: