انتقال پول از ایران به آمریکا و بالعکس
28 سپتامبر 2020
حکومت نظامی اتفاقی که کسی فکرش رو نمی‌کرد
29 سپتامبر 2020

یاد سه ماه قبل بخیر، از کار خسته که میشدم، سرم را برمیگرداندم و شلوغی میدان تایمز و آن عروسک های آدمی و جوان های ژانگولرباز وسطش، خودشان به خودی خود میتوانستند چند دقیقه ای، کمی خستگی ام را در کنند که بچسبم به کار و بکوب تا شب، این پرونده های مهاجرت هنرمندان و ورزشکاران چینی را فایل کنم. موکلان خوبی اند، هم منظمند هم متواضع.
دو سه نفری هم دانشجوی حقوق چینی استخدام کرده بودیم که وظیفه شان ترجمه و تایید مدارک و ایمیل بازی با موکلین بود.

نیمه دسامبر اینها رفتند به دیارشان. قرار بود دو هفته ای، کل مرخصی شان را بسوزانند و برگردند و به رسم شرقیها عین بنز تا آخر سال، نان استاپ کار کنند. ولی رفتنشان همانا و برگشتشان همان. دقیقا همه شان به ممنوعیت ترامپی-کرونایی خوردند و از سفر به آمریکا محروم شدند.
حالا من مانده ام و یه مشت پرونده که هیچ رقمه نمیتوانم سر از زبانشان درآورم. بماند که این تازه یک بعد ماجراست. بعد دیگرش مشکلات پست و انتقال پول با بانکهای تقریبا نیمه تعطیل چینی و حتی مکالمه با آنجاست.

این از بیزینسمان! حالا آن پایین را ببینید! آنجا تا همین دو سه ماه قبل که تازه سرمای هوا استخوان سوز بود، جایی برای سوزن انداختن نبود! حالا که هوا هم گرم است، شده یک میدان معمولی مثل همه ی میدانها.

این مرض نه تنها توریستهای چینی که کلا صنعت توریسم امریکا و بلکه دنیا را دارد میخشکاند.
مهم نیست که دامن زدن رسانه ها مشکوک بود یا نه، مهم هم نیست که اقتصاد چین فلج شد یا نه، ولی مهم اینست که این مرض هر چه باشد، مسریست!

 

منبع : کانال تلگرامی یک حقوقی در نیویورک

روایتی از : سید محسن روحانی

مطالب مرتبط