آلن لیچمن : این بار پیش بینی می کنم که ترامپ شکست می خورد
10 اکتبر 2020
آمریکا به دگرگونی نیاز دارد و ترامپ دروغگو باید برود
11 اکتبر 2020

اقتصاد آمریکا در میان مناظرات انتخاباتی

معاون بایدن : نیمی از آمریکایی ها نگران پرداخت اجاره ی آخر ماه خود هستند

اخبار کرونا در آمریکا
 

 

 

در مناظره میان معاونان نامزدهای انتخابات آمریکا در بامداد پنجشنبه مباحث مختلفی مطرح شد . یکی از موضوعات مورد بحث ، وضعیت اقتصاد آمریکا بود.
کاملا هریس ، معاون اول جو بایدن در این بخش از مناظره خطاب به آمریکایی ها ، وضعیت اقتصاد آمریکا را اینگونه شرح می دهد :
نیمی از آمریکایی ها نگران پرداخت اجاره آخر ماه خود هستند ...

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: