آرا مردمی چه اثری در انتخابات آمریکا دارد؟ دلیل وجود مجمع الکترال چیست؟
7 اکتبر 2020
ترامپ کینه توز، می تواند به دلیل شکست انتخاباتی اش اقتصاد آمریکا را نابود کند!
8 اکتبر 2020
 

فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه است ؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

فرآیند انتخابات با انتخابات مقدماتی و گردهمایی اعضای احزاب آغاز می‌شود. ایالت‌ها به همین دو روش نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری را انتخاب می‌کنند. به‌طور کلی در انتخابات مقدماتی، رای‌گیری مخفی است. گردهمایی اعضای احزاب، گردهمایی‌های محلی رای‌دهندگانی است که در انتهای جلسه به یک کاندیدای خاص رای می‌دهند. در این ویدئو فرایند انتخابات در آمریکا را مشاهده کنید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: