گزارش CNN از تاثیر کرونا بر تولید ناخالص داخلی آمریکا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹
گزارش CNBC از موج ورشکستگی های ناشی از کرونا در آمریکا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹

Harvard Business Review توضیح می دهد:

کرونا چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد؟

اخبار کرونا در آمریکا
 

 

 

هم‌اکنون وضع ناخوشایند اقتصادی، درست به سرعت کووید19 پخش می‌شود. فاصله‌گذاری اجتماعی، که هدف آن توقف شیوع فیزیکی ویروس کروناست، جریان کالا و مردم را متوقف کرده، اقتصاد کشورها را از حرکت بازداشته و در روند ایجاد یک کسادی بازار جهانی است. پیش‌بینی مسیر پیش رو، تقریبا غیرممکن است چون چندین بُعد از این بحران، بی‌سابقه و ناشناخته است. مهم‌ترین سوال این است که مسیر پیش رو برای احیای اقتصاد به چه شکل است؟ آیا اقتصاد کشورها می‌توانند به وضع خروجی و نرخ رشد پیش از همه‌گیری بازگردند؟ آیا همه‌گیری و بحران ویروس کرونا، ممکن است تغییرات دائمی بر ساختار اقتصاد جهانی و ملی کشورها بگذارد؟ در این ویدیو، به این مسائل پرداخته می‌شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: