تاریخچه مداخلات و اقدامات آمریکا برای براندازی نظام کشورهای جهان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
تاریخچه جنگ داخلی آمریکا
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
 

انگاره تقلب در انتخابات آمریکا

توهم سرخ ها چگونه می تواند آمریکا و انتخاباتش را با چالش مواجه کند ؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در کمتر از 2 ماه باقی مانده به انتخابات حساس آمریکا ، یکی از مباحثی که در حال داغ شدن در فضای داخلی آمریکاست ، بحث رای گیری پستی و احتمال تقلب در انتخابات است . بحثی که بیش از همه ترامپ در حال دامن زدن به آن است .
این بحث ها در شرایطی در حال داغ شدن است که در ماه های اخیر دوقطبی های سیاسی و اجتماعی آمریکا بشدت تقویت شده و سطح منازعات سیاسی و انتخاباتی را به کف خیابان های آمریکا کشانده است

حال مدیر موسسه تحقیقاتی Hawkfish در این ویدیو شرح می دهد که چگونه در این انتخابات ، رای گیری پستی می تواند منجر به شکل گیری توهم پیروزی زودهنگام ترامپ در انتخابات شود و این توهم سرخ ( اشاره به هواداران ترامپ و حزب جمهوری خواه) چگونه می تواند آمریکا و انتخاباتش را با با چالش مواجه کند


 
 
آخرین ویدئوها: