آمریکا در سوگ و ماتم …
8 جولای 2020
دیوان عالی آمریکا: دادستانی می‌تواند به اسناد مالیاتی ترامپ دسترسی داشته باشد
9 جولای 2020
 

نظامی گری پلیس آمریکا در برخورد با اعتراضات مردمی

چرا پلیس های آمریکا شبیه سربازان میدان جنگ هستند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در دهۀ 1980، کمتر پلیسی در آمریکا بود که زره‌پوش باشد و انواع اسلحه‌های جنگی را با خود داشته باشد.
اما از دهۀ 1990 و با تصویبِ برنامۀ 1033 نیروهای پلیس آمریکا شروع به نظامی‌شدن کردند.این برنامه به پلیس آمریکا اجازه می‌داد که از همۀ تجهیزاتِ مازاد بر نیاز ارتش به رایگان استفاده کند.البته هدف اصلی برنامۀ 1033 که در دوران ریاست‌جمهور ریگان پیشنهاد شد، کمک به پلیس در مبارزه با موادمخدر بود.
اما اکنون شاهد بکارگیری این تجهیزات و سلاح ها در مواجه با تظاهرات‌ها و به‌ویژه تظاهرات‌های ضد تبعیض نژادی و نژادپرستی علیه سیاه‌پوستان هستیم .

وکس در این ویدیو تاریخچه ی از روند نظامی شدن پلیس آمریکا و تبعات این روند را شرح می دهد


 
 
آخرین ویدئوها: