هر آنچه که لازم است درباره ی اختلاف دستمزد در آمریکا بدانید
7 جولای 2020
چرا پلیس های آمریکا شبیه سربازان میدان جنگ هستند ؟
8 جولای 2020

آمریکایی ها در تبلیغات انتخاباتی درباره ی خود چه می گویند ؟


آمریکا در سوگ و ماتم ...

ویدئوهای خبری
 

 

 

این عنوان ویدیویی تبلیغاتی است که توسط گروه لینکلن پروجت( از جمهوری خواهان مخالف ترامپ) ساخته شده است .
آن ها در این ویدیوی تهاجمی شرح می دهند که چرا از نظر آن ها آمریکا در سوگ و ماتم است و ترامپ در این میان چه نقشی دارد

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: