عدالت با طعم خشونت
۸ تیر ۱۳۹۹
چرا معترضان آمریکایی و اروپایی مجسمه ها را در آب می اندازند و غرق می کنند ؟
۸ تیر ۱۳۹۹

کریستف کلمب هم ساقط شد !

ویدئوهای خبری
 

 

 

بعد از مجسمه های فرماندهان و سربازان کنفدراسیون ، اکنون مجسمه های کریستف کلمب هم در حال به زیر کشیده شدن توسط معترضان در شهرهای آمریکاست . کریستف کلمبی که برای ما به عنوان کاشف قاره ی آمریکا مطرح است ، در بین بخشی از مردم آمریکا به عنوان فردی دخیل در تجارت برده و نسل کشی بومیان آمریکا شناخته می شود .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: