ماجرای تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به زنان ژاپنی
۱۰ تیر ۱۳۹۹
خشونت پلیس آمریکا به روایت آمار و نمودارها
۱۰ تیر ۱۳۹۹
 
آمریکا 360

یک خانواده آمریکایی به طور متوسط چقدر مالیات می پردازد ؟منبع : fool taxes

 
آمریکا 360

یک خانواده آمریکایی به طور متوسط چقدر مالیات می پردازد ؟منبع : fool taxes

 

 

یک خانوار متوسط آمریکایی چقدر درآمد دارد؟

جواب کوتاه به این سوال این است که بنا به آخرین گزارش دفتر آمار کارگری، درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی برابر 74.664 دلار می باشد.

از آن جا که درآمد یک خانوار الزاما تنها از یک منبع به دست نمی آید، می توان این آمار را بر حسب منابع درآمدی متفاوتی که آن خانواده ممکن است داشته باشد، بیان نمود. بعنوان مثال، بعضی از خانواده ها بخش اعظم درآمد خودشان را از طریق دستمزدی که می گیرند بدست می آورند، در حالی که درآمد بعضی دیگر از طریق مشاغلی است که خودشان صاحب آن می باشند. و بعضی دیگر هم به درآمدهای بازنشستگی مانند بیمه تامین اجتماعی متکی هستند.

همان طور که گفته شد، در این جا منابع درآمدی یک خانوار متوسط به صورت جزئی آورده شده است:

  

هم اکنون به این مساله می پردازیم که چرا وضع مالیات بر این درآمد ها مسئله مهمی است. در حالی که  بر درآمدهایی که از دستمزدها بدست می آیند، براساس  نرخ مالیات حاشیه ای (یا مالیات پایه) مالیات وضع می شود، بر دیگر انواع درآمدها که در این جا لیست شده است به نحوی متفاوت مالیات وضع می شود و یا اصلا مالیاتی برآن ها تعلق نمی گیرد. بعنوان مثال بر درآمدهایی که از خوداشتغالی بدست می آیند مالیات خود اشتغالی وضع می شود تا به برنامه های بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی کمک شود. و بر درامدی که از بیمه تامین اجتماعی بدست می آید برای افراد که درآمد پایینی دارند مالیات وضع نشده است در حالی که برای بازنشستگانی که منبع درآمد قابل توجه دیگری دارند مالیات وضع شده است.

 

میانگین مالیاتی که آمریکایی ها می پردازند

با در نظر داشتن مطالب مذکور؛ یک آمریکایی که درآمد متوسطی دارد 10.489 دلار مالیات مستقیم می پردازد که 14 درصد از درآمد کل یک خانوار متوسط را شامل می شود. این مالیات عبارت است از مالیات فدرالی و مالیات بر درآمد بعلاوه دیگر مالیات ها نظیر مالیات بر املاک شخصی، مالیات بر وسایل نقلیه، و چندین مالیات جزئی معین.

8.367 دلار از این مبلغ مالیات بر درآمد فدرالی می باشد و 20.046 دلار آن مالیات محلی و ایالتی می باشند، و 75 دلار نیز مربوط به دیگر مالیات های جزئی می باشد.

بطورقابل توجهی دو نوع از مالیات ها در این ارقام ذکر نشده – مالیات بر فروش، که بر اساس محل فروشگاه متغیر است و دیگری مالیات بر حقوق و دستمزد برای استفاده کنندگان از بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی.

درآمد حاصله از مالیات بر بیمه تامین اجتماعی  بعلاوه عواید حاصل از سود بیمه تامین اجتماعی در سال 2016 مبلغی معادل بر 4/710 هزار میلیون دلار بوده است. بدلیل این که نیمی از مالیات های بیمه تامین اجتماعی توسط کارمندان و نیمی دیگر توسط کارفرمایان پرداخت شده است بنابراین می توان این طور گفت که سهم هر یک از 55/129 خانوار آمریکایی از این مقدار 2.742 دلار می باشد.

در مورد بیمه خدمات درمانی، اگر کل مبلغ بیمه بر حقوق و دستمزد که در سال 2016 دریافت شده (آخرین سال همراه با آمار کامل) را بر تعداد خانوارهای آمریکایی تقسیم کنیم می بینیم  که مبلغ مالیات بر خدمات درمانی که هر خانواده باید بپردازد 979 دلار می باشد. این با ارقام برآورد شده مالیات بر خدمات درمانی برای سال 2017 سازگاری دارد که در آن جا با توجه به این که سازمان آمار کار، برای هر خانوار 3/1 کارگر را پیش بینی کرده بود من میزان مالیات برای هر کارگر را 469 دلار محاسبه کرده بودم.

پیش بینی مالیات بر فروش سخت تر است و با توجه به این که این مالیات بطور زیادی بنا به مصرف مشتریان و منطقه فروش تغییر می کند، رقم میانگین به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. بعنوان مثال، بطور متوسط هر شهروند ایالت دلاوِر صفر دلار مالیات فروش می پردازد. حتی با وجود شرایط برابر درآمدی و ایالتی باز هم یک تفاوت بزرگ وجود خواهد داشت. اگر دو شهروند یک ایالت که باید 7 درصد بابت فروش هایشان مالیات بپردازند هر دو 100.000 دلار در اختیار داشته باشند اما یکی از آن ها 30.000 دلار و دیگری 60.000 دلار بابت خرید هایی که به آن ها مالیات تعلق می گیرد، خرج کنند شخص دوم باید دو برابر مالیات بر فروش پرداخت کند.

و نهایتا اگر مالیات فروش را هم کنار بگذاریم، یک خانوار متوسط آمریکایی حدود 14.210 دلار جهت مالیات های مختلف دیگر در سال 2016، یعنی آخرین سالی که داده های نهایی برای آن در دسترس هستند،  پرداخت کرده است.  بعبارت دیگر یک خانوار متوسط آمریکایی نرخ مالیاتی موثری که حدود 24 درصد کل درآمدشان است را پرداخت کرده اند.

 

 

مطالب مرتبط