پلیس شیکاگو در حال متفرق کردن معترضان
4 ژوئن 2020
عادات و فرهنگ های غیربهداشتی آمریکایی ها
6 ژوئن 2020
 

معترضان چه می گویند و چه می‌خواهند؟

خسته و در جستجوی صلح و عدالت....

ویدئوهای تحلیلی
 


 

‌در این ویدئو می توانید درد دل و چرایی حضور برخی از معترضان حاضر در خیابان های آمریکا را ببینید و بشنوید
جریان کلی معترضان بدنبال خشونت و غارت اقداماتی از این دست نیستند اما با ورود گروه های تندرو و عناصر آشوب گر به این اعتراضات، تلاش می شود جریان اعتراضات به سمت آشوب و غارت پیش رفته تا زمینه ی روانی پذیرش برخورد سخت پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان و به دنبال آن سرکوب جنبش اعتراضی فراهم شود.


 
 
آخرین ویدئوها: