آمار اعتراضات ضدنژادپرستی و ضدخشونت پلیس در آمریکا
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
خلاصه ای از لحظات وایرال شده اعتراضات مینیاپولیس : از اعتراض تا سرکوب…
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
اخبار و رویدادهای آمریکا

اکثر آمریکایی ها از اعتراضات به قتل جورج فلوید حمایت می کنند

میزان حمایت آمریکایی ها از اعتراضات به قتل جورج فلوید چگونه است ؟

بر اساس نتایج نظرسنجی مشترکReuters/Ipsos، شصت چهار درصد از آمریکایی ها از اعتراضات جاری در کشور حمایت می کنند و در مقابل 27 درصد با این اعتراضات مخالف هستند
منبع : اختصاصی USFacts.ir
تاریخ انتشار: 14 خرداد 1399
بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک Reuters/Ipsos ، 64 درصد از آمریکایی ها از اعتراضات جاری در کشور حمایت می کنند و در مقابل 27 درصد با این اعتراضات مخالف هستند .
بر اساس این نظرسنجی ، 43 درصد با نوع واکنش پلیس به این اعتراضات موافق بوده اند( اکثریت جمهوری خواهان ) و 47 درصد نیز منتقد بود ( اکثریت دموکرات ها ).
55 درصد با عملکرد ترامپ در خصوص اعتراضات مخالف بوده اند و در مقابل 39 درصد نیز از عملکرد ترامپ رضایت داشته اند .
هم چنین بر اساس نتایج نظرسنجی موسسهMorning consult ، 54 درصد از آمریکایی ها ( شامل 69 درصد از دموکرات ها و 39 درصد از جمهوری خواهان و 49 درصد از مستقلین ) از اعتراضات جاری در آمریکا حمایت می کنند و 22 درصد با این اعتراضات مخالف هستند.
غارت اقداماتی از این دست نیستند اما با ورود گروه های تندرو و عناصر آشوب گر به این اعتراضات، تلاش می شود جریان اعتراضات به سمت آشوب و غارت پیش رفته تا زمینه ی روانی پذیرش برخورد سخت پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان و به دنبال آن سرکوب جنبش اعتراضی فراهم شود. ‌

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای آمریکا

اکثر آمریکایی ها از اعتراضات به قتل جورج فلوید حمایت می کنند

میزان حمایت آمریکایی ها از اعتراضات به قتل جورج فلوید چگونه است ؟

بر اساس نتایج نظرسنجی مشترکReuters/Ipsos، شصت چهار درصد از آمریکایی ها از اعتراضات جاری در کشور حمایت می کنند و در مقابل 27 درصد با این اعتراضات مخالف هستند
منبع : اختصاصی USFacts.ir
تاریخ انتشار: 14 خرداد 1399
بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک Reuters/Ipsos ، شصت و چهار درصد از آمریکایی ها از اعتراضات جاری در کشور حمایت می کنند و در مقابل 27 درصد با این اعتراضات مخالف هستند .
بر اساس این نظرسنجی ، 43 درصد با نوع واکنش پلیس به این اعتراضات موافق بوده اند( اکثریت جمهوری خواهان ) و 47 درصد نیز منتقد بود ( اکثریت دموکرات ها ).
55 درصد با عملکرد ترامپ در خصوص اعتراضات مخالف بوده اند و در مقابل 39 درصد نیز از عملکرد ترامپ رضایت داشته اند .
هم چنین بر اساس نتایج نظرسنجی موسسهMorning consult ، پنجاه ه چهار درصد از آمریکایی ها ( شامل 69 درصد از دموکرات ها و 39 درصد از جمهوری خواهان و 49 درصد از مستقلین ) از اعتراضات جاری در آمریکا حمایت می کنند و 22 درصد با این اعتراضات مخالف هستند.
غارت اقداماتی از این دست نیستند اما با ورود گروه های تندرو و عناصر آشوب گر به این اعتراضات، تلاش می شود جریان اعتراضات به سمت آشوب و غارت پیش رفته تا زمینه ی روانی پذیرش برخورد سخت پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان و به دنبال آن سرکوب جنبش اعتراضی فراهم شود. ‌

مطالب مرتبط

ارسال نظرات

avatar